پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲ - May 30 ,2023

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

1401/05/09
میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه نشان می دهد هر متر مربع مسکن ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است.

به گزارش فراسرمایه، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

بر این اساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیر ماه منتشر شد.

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

۱- حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهرانبه تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰۲۹۴واحد مسکونی معامله شده،واحدهای تا ۵ساال ساخت باشهم ۳۰/۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.با این وجود سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود ۳/۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با عمر بالا درگروه های۱۱تا ۱۵و “بایش از۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۱حاکی از آن است که از میان مناطق۲۲ گانه شهر تهران ،منطقه ۵ با سهم ۶/۱۴ درصدی از کل معاملات،بیشترین تعداد قرارداد های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.همچنینمناطق۲و ۴به ترتیب با سهم های ۲/ ۹و۸/۸ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

۲تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران
در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران۰/۴۱۷میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبلو ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش۸/۵ و۸/ ۳۸درصدی نشان می دهد.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!


درمیان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل۵/۸۳۷ میلیون ریال به منطقه۱ و کمترین آن با۸/۲۰۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸تعلق داشته است.

ارقام مزبورنسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰به ترتیب۰ / ۳۵و ۶/۵۴درصد افزایش نشان می دهند.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!


سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکنتوزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران درتیرماه سال ۱۴۰۱نشان میدهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از۸۰ متر مربع، سهمی معادل۲ / ۵۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین۷/۵۶درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه (۰/۴۱۷میلیاون ریال) معامله شدهو ۹/۵۰ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از۰/۳میلیارد تومان اختصاص داشته است.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!

 

۴-تحولات اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیبمعادل۴/۴۷ و۳/ ۵۲درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور درتیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان ومعادل ۵/۴درصد است.

میانگین هر متر مسکن؛ ۶.۵ برابر حداقل دستمزد!


۵جمعبندی
تعداد معاملات انجام شده درشهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۱ به حدود۳/۱۰ هزار فقره رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل۰/۱۰۳درصد افزایش نشان میدهد.در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده درشهر تهران معادل۰/ ۴۱۷میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل۸ /۳۸درصد افزایش داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تیرماهسال۱۴۰۱ درشهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا۵ سال ساخت با سهم ۱/۳۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادها ند.

همچنین درماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل۴/۴۷و۳/۵۲ درصد رشد نشان میدهد.لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهرییکسان ومعادل ۵/۴درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ویدیو اقتصادی