پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - Dec 6 ,2022
  • فراسرمایه
  • بورس
  • کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی یک نماد

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی یک نماد

1401/02/01
کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی یک نماد

طی ۲ روز گذشته و امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

به گزارش فراسرمایه، طی ۲ روز گذشته  چند شرکت بورسی و فرابورسی در ارتباط با مراحل افزایش سرمایه شرکت خود اطلاع رسانی کردند، در ادامه به جزییات این افزایش سرمایه‌ها می‌پردازیم.

ثبت افزایش سرمایه ۸۵ درصدی فزرین

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت زرین معدن آسیا از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۲۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه وامید

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۱۱۹۷۹۷۴۲ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه کیمیا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده بفجر

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ در اجرای ماده ۱۷ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه شرکت فجر انرژی خلیج فارس از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه گردید.

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی یک نماد

ثبت افزایش سرمایه  سرچشمه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از مبلغ ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی خعمرا

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین از مبلغ ۶۵۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی جهت اجرای طرح توسعه شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام سخاش

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سیمان خاش از مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعیین شده است.

منبع: نبض بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ویدیو اقتصادی