پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

اجاره‌بهای مسکن به حرف ستاد کرونا گوش نداد

1399/07/23

 

با وجود برگزاری جلسه برای تعیین نرخ اجاره‌بها اما تصمیم اما گزارش‌ها و آمارها حاکی از رقم خوردن شرایط به نحوی دیگر است.

در جلسه ابتدای تیرماه در ستاد مبارزه با کرونا، سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها مشخص شد. و اعلام گردید افزایش بیش از ۲۵ درصد در تهران و بیش از ۲۰ درصدکلانشهرها و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است. با وجود این تصمیم اما گزارش‌ها و آمارها حاکی از رقم خوردن شرایط به نحوی دیگر است.

    نظر شما