پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

اقتصاد انحصارطلبی

1399/07/24

 

یکسری می‌خواهند که اقتصاد در انحصار خودشان باشند.

قالیباف: اقتصادی که ۸۰ درصد دولتی و در گرو تصمیم‌گیری افرادی خاص باشد، نتیجه‌اش چیزی می‌شود که می‌بینیم/ یکسری می‌خواهند که اقتصاد در انحصار خودشان باشند.

    نظر شما