پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

مقایسه تورم خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی دهک‌ها در شهریور ۹۹

1399/07/22

مقایسه تورم خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی دهک‌ها در شهریور ۹۹

بررسی میزان تورم در دهک‌ها نشان می‌دهد که دهک اول به عنوان کم درآمدترین‌های جامعه، بیشتر از هزینه کرد ضروریات زندگی (خوراکی‌ها) متاثر شده اند تا خدمات و غیرضروریات زندگی.

به گزارش فراسرمایه، بررسی میزان تورم در دهک‌ها نشان می‌دهد که دهک اول به عنوان کم درآمدترین‌های جامعه، بیشتر از هزینه کرد ضروریات زندگی (خوراکی‌ها) متاثر شده اند تا خدمات و غیرضروریات زندگی.
اما هر چه به دهک های بالاتر دقت کنیم درخواهیم یافت که پردرآمدهای جامعه بیشتر از خدمات و غیرضروریات زندگی متاثر شده اند.

    نظر شما