پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - Aug 12 ,2022
درجه انحراف از «برنامه ششم»
1399/09/09

درجه انحراف از «برنامه ششم»

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از میان هفت شاخص منتخب اقتصادی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده، تنها دو هدف کمی با موفقیت همراه بوده است. در گزارش مرکز آمار ایران از میان اهداف برجسته اقتصادی، مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی، نسبت منابع نفتی به کل منابع و ضریب جینی، فاصله‌ای قابل‌توجه میان اهداف برنامه و شاخص‌های برآمده از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته شده است.

گزارش بازار سهام ۹۹/۰9/01
1399/09/01

گزارش بازار سهام ۹۹/۰9/01

شاخص کل امروز با افزایش 1.6 درصدی به جایگاه یک میلیون و 366 هزار واحد رسید.

ویدیو اقتصادی