پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - Feb 4 ,2023
افزایش 2.2 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/09/06

افزایش 2.2 درصدی ارزش سهام عدالت

با افزایش 2.2 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 26,233,478 میلیون تومان رسید.

کاهش 6.8 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/21

کاهش 6.8 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 6.8 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 22,391,777 میلیون تومان رسید.

کاهش 2.8 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/17

کاهش 2.8 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 2.9 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 23,351,205 میلیون تومان رسید.

کاهش 2.6 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/12

کاهش 2.6 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 2.6 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 23,242,344 میلیون تومان رسید.

کاهش 3.3 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/11

کاهش 3.3 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 3.3 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 23,863,985 میلیون تومان رسید.

افزایش 0.4 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/10

افزایش 0.4 درصدی ارزش سهام عدالت

به گزارش فراسرمایه، در پایان معاملات آخرین ساعات کاری بازار سهام، ارزش سبد سهام عدالت ۳۶ شرکت پرتفوی سهام عدالت در تاریخ 10 آبان ماه ۹۹ با تعداد سهم و ارزش روز متفاوتی که در ادامه ذکر می‌شود، قابل ملاحضه می‌باشند. سهام عدالت امروز افزایش 0.4 درصدی داشت. مجموع ارزش سهام عدالت ۴۰۹ هزار تومانی با افزایش 0.4 درصد تغییر […]

کاهش 1.3 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/07

کاهش 1.3 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 1.3 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 24,533,294 میلیون تومان رسید.

کاهش 2.6 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/06

کاهش 2.6 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 2.6 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 24,874,863 میلیون تومان رسید.

کاهش 2.9 درصدی ارزش سهام عدالت
1399/08/05

کاهش 2.9 درصدی ارزش سهام عدالت

با کاهش 2.9 درصدی سهام عدالت، ارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی به 25,564,875 میلیون تومان رسید.

افزایش 2.7 درصدی ارزش سبد سهام عدالت
1399/06/10

افزایش 2.7 درصدی ارزش سبد سهام عدالت

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با رشد ۲.۷ درصدی به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. به گزارش فراسرمایه، در پایان معاملات آخرین روز کاری بازار سهام، ارزش سبد سهام عدالت 36 شرکت پرتفوی سهام عدالت در تاریخ 10 شهریور 99 با تعداد سهم و ارزش روز متفاوتی که در ادامه ذکر می‌شود، قابل ملاحضه […]

ویدیو اقتصادی