پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - Aug 15 ,2022
ادامه روزهای خوب وال استریت
1400/08/13

ادامه روزهای خوب وال استریت

شاخص های بورسی آمریکا و بیشتر شاخص های مهم در آسیا و اروپا صعودی بودند.

بورس های جهانی در برزخ
1400/08/08

بورس های جهانی در برزخ

روشن نبودن چشم انداز اقتصادی جهان باعث ثبت عملکردهای مختلف در بین شاخص های مهم بورسی شد.

وضعیت آخر هفته بورس ها در جهان
1400/05/30

وضعیت آخر هفته بورس ها در جهان

شاخص های مهم بورسی در اروپا و آمریکا صعودی و شاخص های مهم بورسی در آسیا ریزشی بودند.

ادامه روند صعودی بورس ها در جهان
1400/05/02

ادامه روند صعودی بورس ها در جهان

بیشتر شاخص های مهم بورسی به مسیر صعودی خود ادامه دادند.

روز خوب بورسها در جهان
1400/04/31

روز خوب بورسها در جهان

بیشتر شاخص های مهم بورسی در جهان افزایش پیدا کردند.

روز سیاه بورس‌های جهانی!
1400/04/29

روز سیاه بورس‌های جهانی!

شاخص های مهم بورسی جهان به شدت ریزش کردند.

روز بد بورس ها در جهان
1400/04/24

روز بد بورس ها در جهان

بیشتر شاخص های مهم بورسی ریزش کردند.

آخر هفته خوب بورس ها در جهان
1400/04/05

آخر هفته خوب بورس ها در جهان

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان با صعود بسته شدند.

روز بد بورس‌ها در اروپا و آسیا
1400/04/03

روز بد بورس‌ها در اروپا و آسیا

بیشتر شاخص های مهم بورسی در اروپا و آسیا ریزش کردند.

بورس تهران عضو هیات مدیره فدراسیون بورس های اروپا-آسیا شد
1400/04/02

بورس تهران عضو هیات مدیره فدراسیون بورس های اروپا-آسیا شد

سی و دومین نشست مجمع عمومی فدراسیون بورس‌های اروپا - آسیایی به صورت مجازی انجام و بورس تهران برای دو سال دیگر به عضویت هیئت مدیره فدراسیون برگزیده شد.

ویدیو اقتصادی